11-14 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI KURSU DÜZENLENECEKTİR


ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜM SERTİFİKASI

KURS PROGRAMLARI İLANI

 

1. Genel Bilgiler

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 11-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Kurum Merkez binasında Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Kursu düzenlenecek olup Kurs bitiminde sınav yapılacaktır.

 2. Kursa Katılma Şartları

 Kurs programına katılabilmek için; Elektromanyetik alan ölçüm sertifikası almak ve bu amaçla verilecek kursa katılmak isteyen başvuru sahiplerinin; tüm dört yıllık lisans mezunları da dâhil edilmek üzere, üniversitelerin mühendislik fakülteleri, meslek yüksekokulu ile liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar (yazılım, donanım), kontrol, enstrümantasyon, bilişim, otomasyon, elektronik haberleşme (telekomünikasyon, haberleşme, haberleşme teknolojisi, elektronik haberleşme) ve ilgili teknik bölümlerden mezun olması gerekir.

 3. Kursa Başvuru ve Başvuru Belgeleri

 Kursa katılmak isteyen katılımcıların öncelikle katılım ücreti olarak belirlenen 1356,1 TL’yi Kurumumuzun “Ziraat Bankası/Ankara Kamu Kurumsal Şube TR21 0001 0017 4534 2772 8252 43 IBAN no’lu” hesabına yatırmaları gerekmektedir. Ödeme esnasında açıklama olarak “EMAS-Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No” yazılmalıdır.

 Adayların; başvuru ücretini ödemesine müteakiben;

1.     Nüfus cüzdanı fotokopisini,

2.     Yeni alınmış Adli sicil kaydını,

3.    Tam ve doğru bir şekilde doldurulmuş, başvuru sahibinin ıslak imzasının olduğu, Kurumumuz internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan Sınav başvuru formunu,

4.     Bankadan alınmış (bizzat bankadan elden alınanlar kabul edilecektir, internetten alınan çıktılar kabul edilmemektedir) ıslak imzalı ödeme dekontunu,

5.     Noter onaylı mezuniyet belgeleri

 

21 Ekim 2019 tarihi saat 16:00’a kadar Kurumumuza elektronik ortamda (emas@btk.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Formunda belirtilen İş Geçmişi bilgileri formda belirtilen tablodaki satırdan daha fazla yer kaplıyorsa bu iş geçmişi tablosuna başlıklar bozulmayacak şekilde satır eklenebilir.

Başvuru sahibi tarafından emas@btk.gov.tr adresine yapılan başvuruda kullanılacak e-posta adresi ile başvuru formunda yazan e-posta adresinin farklı olması durumunda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile Başvuru Formunun eksik ve/veya yanlış olması durumunda,  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak eğitim ücreti yatırılmışsa başvuru sahibine geri iade edilecektir. Başvuru formundaki Yazışma adresinin de doğru olması gerekmektedir.

Kursa katılmaya hak kazananlara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Kursa katılmaya hak kazananların, tüm istenen başvuru evraklarının  25 Ekim 2019 tarihi saat 17:30’a kadar Eskişehir Yolu 10. km. No:276 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Kurumumuz gelen evrakına iletmeleri gerekmektedir. Zamanında gelmeyen ve/veya eksik gelen bilgi ve belgeler olduğu zaman yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir.

 Kursa katılmaya hak kazananların, kursa ve sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanlarını/TC Kimlik Kartlarını da bulundurmaları gerekmektedir.

 4.Kurs Programının İçeriği    

 

Eğitim Konu Başlıkları

Teorik Konular

Elektromanyetik Alan/Dalgalar ve Anten

Elektromanyetik Alan Maruziyeti ve İnsan Sağlığına Etkileri, Dünya Standartları ve Türkiye’deki Durum

Hücresel Sistemler

Güvenlik Sertifikası Uygulaması ile İlgili Mevzuat  (5809 sayılı Kanun, Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği, Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ)

Saha Uygulamaları ve Ölçüm Takip Sistemi

Elektromanyetik Ölçüm Cihazları Kullanımı

Ölçüm Takip Sistemi Kullanımı

 * Kurs sonunda yapılacak sınavlarda Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları da sorulacaktır.


 5. Sınav ve Değerlendirme

 Kursiyerler, kurs sonunda, uygulanan eğitim programı kapsamında teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır.

Teorik ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

 

6. Diğer Hususlar

·       Kursa devam zorunlu olup, devamsızlığı olanlar sınava alınmayacaklardır.

·       Kurs 09:00-18:00 saatleri arasında olacaktır. İdare tarafından değişiklik yapılabilir.

·       Sınavda kullanmak üzere hesap makinesi getirilebilir.

·       Kurs programı ile ilgili eğitim materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı Kurumumuz tarafından sağlanacaktır.

·       Kurs sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler Kurumumuz internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılabilecektir.


7. Daha önceden Kursa katılıp sınavda başarılı olamayan adaylar için Kurs bitiminde yapılacak sınava girme


·      Daha önceki kursa katılıp sınavda başarısız olanlar, Kurs bitiminde yapılacak sınav için 123,73 TL (Yüzyirmiüç lira yetmişüç kuruş) ücreti, Kurumumuzun “Ziraat Bankası/Ankara Kamu Kurumsal Şube TR21 0001 0017 4534 2772 8252 43 IBAN no’lu” hesabına yatırmaları ve aşağıdaki maddeki istenen bilgi ve belgeleri ile başvuru yapmaları halinde Kurs bitimindeki sınava katılabileceklerdir. Ödeme esnasında açıklama olarak “EMAS-Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No” yazılmalıdır.


·      Bu özellikteki adayların;

Sınav için yatırılan ücretin dekontu, daha önceden Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Kursuna katıldığına dair eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren bankadan alınmış (bizzat bankadan elden alınanlar kabul edilecektir, internetten alınan çıktılar kabul edilmemektedir) ıslak imzalı ödeme dekontu ve yeni alınmış adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi, Ekteki sınav başvuru formu ile bu ilanda belirtilen sürelerde Kurumumuza başvuru yapması gerekmektedir.