Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2020 Yılı İş Planına Yönelik Kamuoyu Görüşü Alınması

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gündeme alınarak değerlendirilmesi/düzenlenmesi/çalışılması düşünülen temel konu başlıkları BTK Yıllık İş Planları ile sektörümüze duyurulmaktadır.

2020 yılında BTK gündeminde yer alacak temel konu başlıklarının belirlenmesi sırasında sektörümüzün görüşlerinin de dikkate alınabilmesini teminen, bir örneği aşağıda yer alan görüş ve öneri formunun doldurularak 01/11/2019 tarihine kadar BTK’ya  yazılı olarak ve aşağıda belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman 09/10/2019 tarihinden itibaren 01/11/2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.

 

Adı-Soyadı 

       e-posta             

Telefon

Bilişim Uzm. Şefik Y. PENÇERECİ

sefiky.pencereci@btk.gov.tr

0312 294 72 37

Mühendis Ezgi Burcu DUMAN

eburcu.duman@btk.gov.tr

0312 403 13 23