Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Superonline İletişim Hizmetleri AŞ’nin Uyarılması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20.09.2019 tarihli  2019/İK-THD/172 sayılı Kurul Kararı ile;

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7’nci ve 9’uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 6’ncı, 9’uncu ve 11’inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

Superonline İletişim Hizmetleri AŞ’nin Kurumumuza yaptığı 2018 yılı üçüncü dönem hizmet kalitesi bildiriminde; “Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi” hizmet kalitesi ölçütünün %80’lik hedef değerini %75,23 oranı ile sağlayamadığının tespitine istinaden Superonline İletişim Hizmetleri AŞ’nin;

  • Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğ’nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesi birinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması,
  • İlgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süre ile duyurulması

hususlarına karar verilmiştir.