Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Vodafone Net iletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Uyarılması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27.10.2020 tarihli ve 2020/İK-THD/296 sayılı Kurul Kararı ile;


5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7'nci ve 9'uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4'ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 6'ncı, 9'uncu ve 11'inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

  • Vodafone Net iletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Kurumumuza yaptığı 2019 yılı dördüncü dönem hizmet kalitesi bildiriminde “Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi” hizmet kalitesi ölçütünün % 80'lik hedef değerini %76,66 oranı ile sağlayamadığı tespit edildiğinden “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9'uncu maddesi birinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması ve söz konusu işletmecinin ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması”


hususlarına karar verilmiştir.