ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 17.03.2020 tarihli ve 2020/DK-THD/077 sayılı Kararı ile aşağıdaki bağlantıda yer alan, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın, Kamuoyu Görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 20.04.2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle ehVGY @btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2020/DK-THD/077 numaralı kurul kararı