Elektronik Haberleşme Sektöründe Nakil Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 26.01.2021 tarihli ve 2020/İK-THD/25 sayılı Kararı ile, " Elektronik Haberleşme Sektöründe Nakil Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nın, Kamuoyu Görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 11.03.2021 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle THDeNakil@btk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.”