Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 09.06.2020 tarihli, 2020/İK-BTD/171 sayılı Kararı ile buradan erişebileceğiniz “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslaklara ilişkin görüşlerinizin, en geç 18.07.2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

halebera.ogur@btk.gov.tr

zehra.karakoc@btk.gov.tr