GSM Hizmet Kalitesi Uyarı ve İdari Yaptırımları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 20.11.2018 tarihli ve 2018/İK-SİD/332 sayılı Kararı ile;

“TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin 2018 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

GSM mobil telefon hizmetine ilişkin olarak, 2018 yılının Nisan ayı içinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Arama Başarısızlık Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2018 yılı içinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu yerleşim yeri için TT Mobil'in yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması”

hususuna karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.