İşletmecilerin Şebekelerinde Kullanılacak Donanım ve Yazılım Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Yapılması Planlanan Değişikliklere İlişkin Taslak Düzenleme Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.