Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarına yönelik “Kamuoyu Görüşü Alınmasına ilişkin Pazar Analizi Dokümanı”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 20.05.2020 tarihli ve 2020/İK-SRD/154 sayılı Kurul Kararı ile, Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarına yönelik “Kamuoyu Görüşü Alınmasına ilişkin Pazar Analizi Dokümanı”nın 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sayfasında yayımlanmasına ve görüşü alınmak üzere Rekabet Kurumu’na gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/elektronik-haberlesme-sektorunde-pazar-analizleri/2020-t-eu2014m2-1referans-numarali-mobil-cagri-sonlandirma-pazar-analizi-dokumani-kamuoyu-gorusu-alinmasina-iliskin-dokuman.pdf