Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi Bildirimleri (2019 Yılı) Kapsamında TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ’ye Uyarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 13/08/2020 tarihli ve 2020/İK-SİD/225 sayılı Karar'da;

 

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

 

TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin (TT Mobil), 2019 yılı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönem GSM Hizmet Kalitesi bildirimlerinin incelenmesi neticesinde;

 

1- 2019 yılı Mart ayına ilişkin "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün Muş-Hasköy-Merkez' de yerine getirilmemesi ve ilgili takvim yılı içinde mezkûr ihlalin ilk kez vuku bulması nedeni ile TT Mobil'in söz konusu yerleşim yeri için yazılı olarak uyarılması; ilgili raporlama dönemlerinde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süreyle duyurulması,

 

2- 2019 yılı Kasım ayına ilişkin "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün Erzincan-Merkez-Demirkent' de yerine getirilmemesi ve ilgili takvim yılı içinde mezkûr ihlalin ilk kez vuku bulması nedeni ile TT Mobil'in söz konusu yerleşim yeri için yazılı olarak uyarılması, ilgili raporlama dönemlerinde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süreyle duyurulması,

 

3- 2019 yılı Aralık ayına ilişkin "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün Niğde ilinin Merkez ilçesinde yerine getirilmemesi ve ilgili takvim yılı içinde mezkûr ihlalin ilk kez vuku bulması nedeni ile TT Mobil'in söz konusu yerleşim yeri için yazılı olarak uyarılması, ilgili raporlama dönemlerinde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süreyle duyurulması,"

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.