Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında Vodafone Telekomünikasyon AŞ’ye Uyarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 13/08/2020 tarihli ve 2020/İK-SİD/229 sayılı Karar'da;

 

"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuata istinaden ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

 

Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin (Vodafone), 2020 yılı birinci dönem hizmet kalitesi bildirimlerinin incelenmesi neticesinde; 2020 yılı Mart ayı 3N hizmetine ilişkin olarak "Arama Blokaj Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün Isparta-Eğirdir-Merkez-Gökçehöyük'de yerine getirilmemesi ve ilgili takvim yılı içinde mezkûr ihlalin ilk kez vuku bulması nedeni ile Vodafone'un söz konusu yerleşim yeri için yazılı olarak uyarılması; ilgili raporlama dönemlerinde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurumumuz internet sayfasında bir (1) ay süreyle duyurulması,"

 

hususlarına yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.