Başkan Karagözoğlu A Haber’e Açıklamalarda Bulundu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, A Haber’de katıldığı bir programda, abonelik sözleşmeleri, sözleşmelerin iptali ve tüketicilerin bu konuda sahip oldukları haklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elektronik haberleşme sektörünün yapısı itibarıyla dinamik, gelişmelere açık ve günümüzde her yaştan kullanıcısıyla en çok tüketici sayısına sahip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Karagözoğlu, son dönemde yaşanan KOVİD-19 salgını sürecinde de elektronik haberleşme hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunun daha çok hissedildiğini dile getirdi.  

BTK olarak, tüm görevleri hassasiyetle yerine getirdiklerini söyleyen Karagözoğlu, “Elektronik Haberleşme Kanununun ve Tüketici Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Kurumumuzun re’sen veya şikâyet üzerine abonelik sözleşmelerini işletmecilerden isteyebilme, sözleşmeleri inceleme ve değiştirme yetkisi vardır. Bizim en hassas olduğumuz nokta tüketicilerin haklarının gözetilmesi. Dolayısıyla kurum tarafından tüketici haklarının korunması amacıyla gerekli tüm değişiklikleri yapıyor ve uygulamaya alınmasını sağlıyoruz.  Abonelik sözleşmelerinin tesisi ve sözleşmede asgari olarak bulunması gereken hususları, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Tüketici Hakları Yönetmeliği ile düzenledik. Aboneleri korumaya yönelik bu düzenlemelerin takibi, kurumumuz tarafından re’sen planlı/plansız denetimler ile yapılıyor.  Mevzuat ile getirilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti halinde ise bize verilen yetkiler kapsamında işletmecilere idari yaptırım uygulanıyor. Örneğin; abonelerden haksız yere bir ücret alındığının tespiti halinde ne yapılıyor, Böyle bir durumda sadece şikâyet sahibine değil bu durumdan etkilenen tüm abonelere iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlıyoruz ayrıca işletmecilere doğru faturalama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle idari yaptırım uyguluyoruz” sözleriyle abonelik sözleşmeleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Karagözoğlu: Tüketiciler Sözleşmelerini İstedikleri Zaman Sonlandırabilir

Tüketicilerin bu konudaki haklarının kanunlarla koruma altına alındığını dile getiren Karagözoğlu, çok merak edilen “Tüketici aboneliğini istediği zaman sonlandırabilir mi?” sorusuna da yanıt verdi: “Taahhütlü abonelik; işletmeciler tarafından sunulan belirli bir kampanyada belirli bir süre kalmak kaydıyla bazı ekonomik avantajlar sağlayan bir borç sözleşmesidir. Taahhütlü aboneler, mevzuat ile belirlenen seçenekler dâhilinde, sözleşmelerini istedikleri zaman sonlandırma hakkına sahiptirler. Ancak taahhüt süresi sona ermeden, taahhüdün sonlandırılması halinde abonelere sağlanan fayda ile kalan aylardaki hizmet bedelinin karşılaştırılması yapılmakta ve abonenin lehine olan hesaplama yöntemi ile hesaplanacak cayma bedeli aboneye yansıtılıyor. Cayma bedellerine ilişkin detaylar ve hesaplama yöntemi taahhütname metinlerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar. Bu noktayı da özellikle belirtelim. Ayrıca, düzenlememiz ile mobil abonelikler dışındaki taahhütlü aboneliklerde; tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin, tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda, tüketiciye herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilme hakkı tanınıyor.”

Karagözoğlu, abonelerden en fazla şikâyet alan konuların ise faturalama, yüksek faturalama, fatura itirazı gibi konular olduğunu belirtti.

Tüketiciler aboneliklerle ilgili bir sorun yaşadığında dijital ortamları kullanarak kolaylıkla şikâyetlerini iletebileceklerini aktaran Karagözoğlu, “Şikâyetler ilk etapta ilgili işletmecisine yönlendirilerek, sorunun işletmeci tarafından hızlıca çözümlenmesi hedefleniyor. Şikâyetin devam etmesi halinde ise konuyla ilgili kurumumuz gerekli değerlendirmeleri yapıyor ve ilgili düzenlemeler kapsamında soruna çözüm bulunuyor.

Tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli veri kaynağımız ise tüketicilerden gelen başvurular. Belli bir alanda şikâyetin yoğunlaşması halinde konuyu düzenleyici açıdan inceliyoruz, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını değerlendiriyoruz ve sorunun çözümlenmesi için ivedilikle gereğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tüketicilere, abonelik sözleşmesi imzalamadan önce ilgili firmanın yetkilendirilmiş bir işletmeci olup olmadığını mutlaka BTK internet sitesindeki “Yetkilendirilmiş İşletmeciler” listesinden kontrol etmesini öneren Karagözoğlu,  “Özellikle seçtikleri tarifenin isminin doğru bir şekilde abonelik sözleşmesine yazıldığından ve sözleşmede yazılı tarife içeriğinde yer alan bilgiler ile işletmeci yetkilisi tarafından tüketicilere sözlü anlatılan tarife bilgilerinin, uyumlu olduğundan emin olmaları gerekiyor.  Ayrıca abonelik sözleşmelerinde tüketiciye sunulan cihaz bedeli, kampanya indirim bedeli, bağlantı ücreti gibi tüm faydalar ile sözleşmeden caymaları halinde tüketiciye yansıtılacak cayma bedeli ücretlerinin iyi okunması ve sözleşmede yazan şartların kabul edilmesi halinde sözleşmenin imzalanması uygun olacaktır” diye konuştu.

Başkan Karagözoğlu: Aboneler Sözleşme Suretini Mutlaka Saklayacak

Sözleşmenin imzaladıkları suretini saklamaları tavsiyesinde de bulunan Karagözoğlu, “Ben abonelerin fesih sürecinde neler yapması gerektiğinden ve yakında uygulamaya alınacak olan düzenlememizden de bahsetmek istiyorum. Hâlihazırda aboneler tarafından fesih başvuruları, işletmeci ofisi ya da bayisine yazılı başvuru, teyitli faks ve güvenli elektronik imza olmak üzere üç farklı yöntem ile yapılıyor. Ancak ilgili işletmeciye ya da temsilcisine yazılı olarak veya faks yoluyla yapılan fesih başvuruları aboneler için zorluk oluşturabiliyor. Abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için fesih başvurularını e-Devlet üzerinden, e-imza/mobil imza, TC Kimlik Kartı veya internet bankacılığı yoluyla yapabilmesine yönelik düzenleme yaptık.  Gerekli geliştirme ve altyapı hazırlık süreçlerinin tamamlanmasını müteakip aboneler, 15.09.2020 tarihi itibarıyla ilgili yöntemleri kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu da yapabilecekler.  Aboneler tarafından bu hakların bilinmesi ve takip edilmesi bizim için büyük önem arz ediyor. BTK düzenlemeleri genel olarak sabit telefon, mobil telefon, sabit geniş bant gibi farklı alanlarda hizmet sunan işletmecileri kapsadığından, oldukça detaylı hükümler içeriyor ve gerektiğinde güncellemeler yapılıyor. Bu nedenle düzenlemelerin her birine, tüketiciler ile ilgili yapılan çalışmalara, kendilerine faydalı olabilecek haber ve bilgilere Kurumumuz internet sitesi www.btk.gov.tr  üzerinden “mevzuat” ve “tüketici” başlıkları altında ulaşabilmelerinin mümkün olduğunu tüketicilere hatırlatmakta fayda görüyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.