ITU Konsey Toplantısı Cenevre’de Yapıldı

BTK, ülkemizi 2019-2022 döneminin ilk ITU Konsey Toplantısı’nda temsil etti.

Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve Birleşmiş Milletler’in telekomünikasyon ve bilgi toplumu alanındaki uzmanlık kuruluşu olan Uluslararası  Telekomünikasyon  Birliği-ITU’nun iki olağan Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (Plenipotentiary Conference-PP) arasında, birliğin en önemli karar organı olarak görev yapan ITU Konseyi’nin bu yılki toplantısı 10-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre’de yapıldı.

29 Ekim-16 Kasım 2018 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen son Tam Yetkili Temsilciler Konferansı PP-18’de yapılan seçimler ile belirlenen ve ITU üyesi ülkelerin yüzde 25’ine tekabül eden 48 üyeden oluşan konseyde ülkemiz, Batı Avrupa Bölgesini (B Bölgesi) temsil eden 8 üye arasında yer alıyor. İlk olarak 2002 yılında Marakeş’de yapılan PP-02’de üye seçilen Türkiye, üst üste 5 dönemdir bu önemli görevi yürütüyor.

Ülkemizin Kurul Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu riyasetinde bir heyetle temsil edildiği ve PP-18’de belirlenen 2019-2022 dönemi Konseyinin ilk toplantısı olan 2019 yılı olağan ITU Konsey toplantısında, Birliğin 2020-2021 bütçesi görüşülerek kabul edildi. Bunun yanı sıra ilgili Konsey Çözüm Kararları gözden geçirildi.

PP-18 tarafından Konseye verilen görevler konusunda yapılması gereken çalışmaların kararlaştırıldığı toplantıda bu konulara ilişkin, genel sekreterlik tarafından hazırlanan raporlar ele alındı ve konsey çalışma gruplarının çalışma usulleri ve yönetimleri belirlendi.

Toplantıda ayrıca, ITU’nun 2020-2022 dönemi toplantı takvimi belirlendi. Buna göre Dünya Telekomünikasyon Genel Kurulu-WTSA-20’nin 16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Hindistan’ın Haydarabat şehrinde, Dünya Telekomünikasyon Kalkınma Konferansı-WTDC-21’in 8-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da, bir sonraki Tam Yetkili Temsilciler Konferansı PP-22’nin ise 26 Eylül-14 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ele alınan bazı konularda delegeler arasında yoğun tartışmalar yaşandı. Bunlar arasında birliğin yerleşkesinin yenilenmesine ilişkin projenin durumu ve bu kapsamdaki çalışmalar uzun süre görüşüldü. Bu kapsamda 27 Eylül 2019 tarihinde ilave bir Konsey toplantısı gerçekleştirilerek müteakip adımların bu toplantıda değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 2021 yılında düzenlenecek olan Dünya Telekomünikasyon Politika Forumu-WTPF’nin teması, Internet Konsey Çalışma Grubu-CWG-INT tarafından yapılacak kamuoyu istişaresinde el alınacak konu, PP-18 tarafından Konseye kurma görevi verilen ITR Uzmanlar Grubunun çalışma usulleri ve KOBİ’lerin ITU çalışmalarına dâhil edilmeleri hususunda izlenecek yöntem gibi konular da üzerinde durulan gündem maddeleri oldu.

Toplantıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve heyetimizce konseyde ele alınan konular ve tartışmalar kapsamında ülkemiz katkıları sunuldu ve ITU yönetimi ve muhtelif ülke yetkilileri ile görüşmeler yapıldı.

2019 ITU Konsey toplantısı 20 Haziran 2019 tarihinde sona erdi. Bir sonraki olağan Konsey toplantısı 9-19 Haziran 2020 tarihleri arasında Cenevre’de olacak.