İşletmeci Bilgi Tablosu

08.05.2018 tarihli ve 35489 sayılı yazının eki olan bilgi tablosu aşağıdadır.