Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Mevzuatında Yapılması Planlanan Değişikliklere İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 22.10.2019 tarihli, 2019/İK-YED/259 ve 2019/İK-YED/260 sayılı Kararları ile aşağıdaki bağlantıda yer alan:

  • “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”,
  • “Bildirim Formu Taslağı”,
  • “Kullanım Hakkı Başvuru Formu Taslağı”,
  • “Yetkilendirme Süreleri ve Yeterlik Kontrollerine İlişkin Taslak Düzenleme”

hakkında Kamuoyu Görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Anılan taslaklara ilişkin görüşlerinizin, en geç 06.01.2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

bulent.demirezen@btk.gov.tr
cansu.sahin@btk.gov.tr

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.