Kurul Kararları

Taahhütlü Aboneliklerde Paket Aşım Ücretleri

Karar tarihi ve no
18.12.2018 - 2018/İK-THD/366
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.01.2019