Kurul Kararları

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları

Karar tarihi ve no
12.09.2018 - 2018/DK-ETD/271
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.10.2018