Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (Hazarkent)

Karar tarihi ve no
07.09.2018 - 2018/YK-YED/266
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.10.2018