Kurul Kararları

Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Karar tarihi ve no
31.12.2019 - 2019/İK-HUK/341
İlgili Birim
Hukuk Müşavirliği
Yayım Tarihi
29.01.2020