Kurul Kararları

Altyapı Denetimi (Grid, T Systems)

Karar tarihi ve no
05.03.2019 - 2019/İK-SDD/073
İlgili Birim
Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
09.04.2019