Kurul Kararları

İnceleme - Vodafone Net’in Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı (EHARD)’na Uyumu

Karar tarihi ve no
05.11.2019 - 2019/İK-SDD/275
İlgili Birim
Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
16.12.2019