Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Vodafone Net Hizmet Kalitesi)

Karar tarihi ve no
29.05.2019 - 2019/İK-TED/154
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
14.06.2019