Kurul Kararları

Yetki Aşımı (HATNET)

Karar tarihi ve no
15.05.2019 - 2019/İK-YED/141
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
28.06.2019