Kurul Kararları

Yetkilendirme Başvurusu Şartları ve Sürelerine İlişkin Taslak Düzenleme Hakkında Kamuoyu Görüşü Alınması

Karar tarihi ve no
22.10.2019 - 2019/İK-YED/260
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
16.12.2019