Kurul Kararları

SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim Kampanyası

Karar tarihi ve no
15.10.2019 - 2019/DK-ETD/238
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.11.2019