Kurul Kararları

Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları

Karar tarihi ve no
12.11.2019 - 2019/DK-ETD/283
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
27.11.2019