Kurul Kararları

Yetkilendirme İptali (Uptel)

Karar tarihi ve no
03.04.2019 - 2019/YK-YED/090
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
15.04.2019