Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (Akarnet)

Karar tarihi ve no
22.10.2019 - 2019/YK-YED/242
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
04.11.2019