Kurul Kararları

Görüş Alınması (Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı)

Karar tarihi ve no
09.06.2020 - 2020/İK-BTD/171
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
16.06.2020