Kurul Kararları

İdari Yaptırım (2019 Yılı Üçüncü Çeyrek Dönem Hizmet Kalitesi (Vodafone Net))

Karar tarihi ve no
15.12.2020 - 2020/İK-TED/343
İlgili Birim
Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
09.01.2021