Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Acentelik ve Diğer İş Modelleri (Movatek))

Karar tarihi ve no
17.03.2020 - 2020/İK-YED/072
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
25.03.2020