Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Numara Taşınabilirliği ve Tahsisli Olmayan Numara Kullanımı İhlalleri (Doğa Telekom, Kırmızı Kare İletişim))

Karar tarihi ve no
17.03.2020 - 2020/İK-YED/074
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
25.03.2020