Kurul Kararları

İdari Yaptırım (CLI ve Adres Bilgisi Beyan Yükümlülüğüne İlişkin Mevzuat İhlalleri (Sinerji AŞ))

Karar tarihi ve no
05.05.2020 - 2020/İK-YED/133
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.05.2020