Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Numara Taşınabilirliği İhlali (Cosmoscell))

Karar tarihi ve no
05.05.2020 - 2020/İK-YED/135
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.05.2020