Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Acentelik ve Diğer İş Modellerine İlişkin Mevzuat İhlali (Digicell))

Karar tarihi ve no
01.09.2020 - 2020/İK-YED/246
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
12.10.2020