Kurul Kararları

Kamuoyu Görüşü Alınması (Ar-Ge Yatırımlarının İncelenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar)

Karar tarihi ve no
13.10.2020 - 2020/İK-YED/287
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
05.11.2020