Kurul Kararları

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Karar tarihi ve no
03.03.2020 - 2020/DK-BTD/062
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
24.03.2020