Kurul Kararları

Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)

Karar tarihi ve no
22.12.2020 - 2020/DK-ETD/353
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
09.01.2021