Kurul Kararları

Kısa Numara Tahsis Talepleri (YEŞİLAY - 192) (YEDAM - 115)

Karar tarihi ve no
12.05.2020 - 2020/YK-YED/140
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
18.05.2020