Kurul Kararları

Hisse Devri İzin Talebi (Euronet Telekom)

Karar tarihi ve no
29.12.2020 - 2020/YK-YED/373
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
11.01.2021