Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Numara Taşınabilirliği İhlali (Digicell))

Karar tarihi ve no
26.01.2021 - 2021/İK-YED/21
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
19.02.2021