Kurul Kararları

Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve Ortalama Abone Ömrünün Belirlenmesi

Karar tarihi ve no
09.02.2021 - 2021/DK-SRD/36
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
22.02.2021