“2013-2018 Dönemi Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni” Yayımlandı