Kurul Kararları

İşletmeci Talebi (IP Arabağlantı Sağlama Yükümlülüğüne İlişkin Ek Süre Talebi (Türk Telekom))

Karar tarihi ve no
29.06.2021 - 2021/DK-SRD/182
İlgili Birim
Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
09.07.2021

Görüş Alınması (Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı)

Karar tarihi ve no
06.07.2021 - 2021/İK-THD/188
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
08.07.2021

İdari Yaptırım (Yetkilendirme Kapsamı Dışında Faaliyette Bulunulması (Telekomat))

Karar tarihi ve no
29.06.2021 - 2021/İK-YED/180
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2021

İdari Yaptırım (AKN Uygulamasına İlişkin Tüketici Hakları İhlali (TT Mobil))

Karar tarihi ve no
22.05.2021 - 2021/İK-ETD/169
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
06.07.2021

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Karar tarihi ve no
25.05.2021 - 2021/DK-BTD/136
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
03.07.2021

Çağrı Başlatma İndirim ve THK Yeni Satış Kampanyaları (Türk Telekom)

Karar tarihi ve no
22.06.2021 - 2021/DK-ETD/173
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
02.07.2021

Türk Telekom Toptan İnternet Bizden Upsell Kampanyası

Karar tarihi ve no
22.06.2021 - 2021/DK-ETD/171
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
02.07.2021

Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)

Karar tarihi ve no
22.06.2021 - 2021/DK-ETD/172
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
02.07.2021

Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretleri

Karar tarihi ve no
08.06.2021 - 2021/DK-ETD/151
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
28.06.2021

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

Karar tarihi ve no
18.05.2021 - 2021/DK-BTD/129
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.06.2021