Önceki Pazar Analizleri

2012-2014 yıllarına ilişkin pazar analizleri:

PazarKamuoyu Görüşlerinin Alınmasına İlişkin DokümanKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanNihai DokümanKurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı *
Toptan ve Perakende Kiralık Devre Pazarı
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı
Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Pazarı
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı

Dipnot: * 18/02/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/105 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı”nın iptali talebiyle açılan dava neticesinde Ankara 13'üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen 12/12/2017 tarihli ve E.2016/3197, K.2017/3339 sayılı iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen alınan 22/03/2018 tarihli ve 2018/DK-SRD/93 sayılı Kurul Kararı uygulanmaktadır.

2009-2010 yıllarına ilişkin pazar analizleri:

PazarKamuoyu Görüşlerinin Alınmasına İlişkin DokümanlarKamuoyu Görüşlerini İçeren DokümanlarKurul Kararı
Sabit Şebekede Çağrı Taşıma Piyasası
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Piyasası
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Piyasası
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Piyasası
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarı
Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Piyasası
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Piyasası
Toptan Kiralık Devreler Piyasası
Perakende Kiralık Devreler Piyasası
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Piyasası