BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI YAZILI SONUÇLARI DUYURUSU

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI DUYURUSU

Kurumumuzca 27/03/2021 tarihinde yapılan Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav sonucu, mülakat tarihi ve saati bilgilerinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, 07-11/06/2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, Kurumumuz merkez binasında (Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü sınava gelirken adaylar yanlarında geçerli kimlik belgesi bulundurmalıdır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan özgeçmişlerini ve fotoğraflarını güncellemeleri gerekmektedir. Sınav ilanında belirtilen sözlü sınava girmeye hak kazananlardan istenen belgeler (sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan, erkek adaylardan askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan), adayın sözlü sınava gireceği gün Kurumda alınacaktır.

İlan olunur.