BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI SINAV DUYURUSU


Bilişim Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuran adaylardan 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla,  


     Sosyal bilimler alanında KPSSP-3 veya KPSSP-48 puan türlerinden ilk 200,

    Hukuk alanında, KPSSP-3 veya KPSSP-4 puan türlerinden ilk 240,

     Mühendislik alanında, KPSSP-2 veya KPSSP-3 puan türlerinden ilk 500 aday en yüksek puandan düşük puana sıralama yapılması suretiyle belirlenmiştir. 


Yazılı alan sınavına katılmayı hak kazananların listesi aşağıdadır. 

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı alan sınavları 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Kurumumuz merkez binasında (Eskişehir Yolu 10. Km. No:276 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.

Mühendislik alanında yapılacak yazılı sınav 15/12/2018 Cumartesi günü saat 10:30’da başlayacaktır. 

Sosyal Bilimler ve Hukuk alanında yapılacak yazılı sınav 15/12/2018 Cumartesi günü saat 14:30’da başlayacaktır. 

Adayların güvenlik kontrolü ve salonlara yerleşim için sınavdan 90 dakika önce Kurum Binasında hazır olmaları beklenmektedir.

Adaylar fotoğraflı (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi) bir kimlik belgesi ile gelmelidir. 

Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar yanlarında herhangi bir haberleşme cihazı ile sınav salonuna alınmayacaklardır. Bu nedenle sınav yapılacak binaya bu tür cihazlar getirilmemelidir. 

Adaylara sınavda kullanacakları kalem, silgi ve kalemtıraş Kurumumuz tarafından verilecektir. 

Adaylar sınav başlama saatinden en geç 15 dakika önce sınav binasına girmiş olmalıdır. Aksi takdirde geç gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Belirtilen süreden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemezler.


İlgililere duyurulur.