Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazar Analizi

03.04.2019 tarihli ve 2019/DK-SRD/097 sayılı Kurul Kararı ile; mobil şebekelere erişim ve çağrı başlatma pazarı için verilen deregülasyon kararındaki geçiş sürecinin son olarak 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına, söz konusu süre içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye daha önce getirilmiş olan yükümlülüklerin geçerliliğini korumasına ve mobil pazardaki rekabetçi kaygıların tarifeler boyutuyla incelenmesi amacıyla her üç mobil şebeke işletmecisinin paket tarifelerine ilişkin çalışma başlatılmasına karar verilmiştir.

Alınan karara https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/mobil-sebekelere-erisim-ve-cagri-baslatma-pazari-gecis-surecinin-degerlendirilmesi/97-2019-web.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.