BEREC-IRG Genel Kurul Toplantısı Girit’te Yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BEREC-IRG Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) elektronik haberleşme mevzuatının uygulanması konusunda ortak bir çerçevede hareket edilebilmesi ve aynı zamanda sektördeki değişim ve ilerlemelere bağlı olarak ulusal mevzuatlar ve Birlik mevzuatının karşılaştırılabilmesi amacıyla Avrupa ülkelerinin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumlarının Avrupa Komisyonu ile bir araya geldiği Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu (BEREC) ve Bağımsız Düzenleyiciler Grubu  (IRG) Genel Kurul toplantıları 3-4 Ekim 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Girit adasında yapıldı.

Ülkemizin gözlemci statüsünde yer aldığı BEREC’in 40’ıncı, üyesi olduğumuz IRG’nin ise 2019 yılı 3’üncü toplantısı olan ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra, EFTA (European Free Trade Area - Avrupa Serbest Ticaret Alanı) ülkeleri ile AB’ye aday olan ülkelerin ulusal düzenleyici kurumlarının başkanlarının bir araya geldiği kurulda BTK, Kurum Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından temsil edildi.

Toplantının ilk gününde konuşan Başkan Karagözoğlu, IRG’nin çalışmaları ve gelecek 10 yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. IRG’nin, üyeleri için çok önemli bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çeken Kargözoğlu, IRG ve BEREC arasındaki işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Karagözoğlu, elektronik haberleşmeye yönelik teknik çalışmaların yapıldığı IRG’nin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin ve bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı.

AB’nin elektronik haberleşme sektörüne yönelik gündeminin ele alındığı BEREC Genel Kurulunda ise BEREC uzman çalışma grupları tarafından “ağ tarafsızlığı”, “son kullanıcı”, “dolaşım” ve “5G” gibi konularda hazırlanan raporlar ve BEREC 2020 iş planı üzerine görüşmeler yapıldı. Toplantı sonunda 2020 taslak iş planı ile çalışma gruplarınca hazırlanan 5G fizibilite çalışması ve farklı ağ topolojilerinde şebeke sonlandırma noktasının tanımlanmasına yönelik ortak yaklaşımlar hakkında taslak rehber ilkelerin kamuoyu görüşüne sunulması kararlaştırıldı. 

Öte yandan, BEREC Başkanı Jeremy Godfrey tarafından, sayısal ekonomi ve sayısal toplum alanında yeni komisyonun önceliklerine ilişkin bir tartışma dokümanı sunuldu. Dokümanda, geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle belirlenen Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Komisyonu Başkanlığına seçilen Almanya eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından 2019-2024 yıllarını kapsayan görevi süresince izleneceği açıklanan siyasi prensipler ile öncelik alanlarına yönelik BEREC değerlendirmeleri yer aldı. Yapılan görüşmelerde ise Komisyon Başkanının öncelik alanları BEREC’in çalışma alanları kapsamında ele alınarak, bunların BEREC tarafından ne derecede öncelikli olduğu ve BEREC’in çalışmalarının çıktılarının bu öncelik alanlarının hayata geçirilmesinde ne şekilde katkı yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

BEREC Genel Kurulunda yapılan seçimler ile geçen yıl BEREC usulleri çerçevesinde 2020 yılı Başkanı olarak seçilen İsveç İdaresi PTS Başkanı Dan Sjöblom ile birlikte görev yapmak üzere 2020 yılı Başkan Yardımcılıklarına Macaristan İdaresi NMHH Başkanı Dr. Monika Karas ve Hırvatistan İdaresi HAKOM Başkanı Tonko Obuljen seçildi. 2021 yılı BEREC Başkanlığına ise Belçika Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsü- BIPT Konsey Başkanı Michel Van Bellinghen getirildi. Toplantıda, BEREC’de oy hakkı bulunmadan temsil edilen AB üyesi olmayan ülkeleri temsilen yönetimde yer alacak 2020 yılı IRG Başkan Yardımcısının seçimi ise bir sonraki IRG-BEREC Genel Kurulunda görüşülmek üzere ertelendi.

Ayrıca, BEREC Genel Kurulu esnasında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU ile BEREC arasındaki ortaklığın daha da güçlendirilmesi ve resmi bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalandı. ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, BEREC 2019 Başkanı Jeremy Godfrey ve BEREC Ofisi Direktörü Laszlo Igneczi tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı yoluyla, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yatırımların ve yeniliklerin teşvik edilmesi gibi ortak hedefleri bulunan iki kuruluş olarak ITU ve BEREC; modern haberleşme teknolojilerinin tüm insanların istifadesine sunmak amacına hizmet etmek üzere, bilgi, doküman, tecrübe paylaşımında bulunulması, kapasite geliştirmeye yönelik ortak etkinlikler düzenlenmesi, ülkelere sağlanan teknik yardım kapsamında uzman desteği verilmesi ve ortak çalışma alanlarında sinerji yaratılarak mükerrer faaliyetlerin önlenmesi hususunda anlayış birliğine vardı.